Άρωμα της γης μας!

Μαστίχα

Παραδοσιακή μαλακή καραμέλα τοφυ με εξαιρετικό άρωμα Μαστίχας Χίου και Μαστιχέλαιο!

Bulk
1500g
6 φάκελα
64 κιβώτια

 

Confectis - Παναγιώτης & Δημήτρης Ι. Μουζάκης Ζαχαρώδη Προϊόντα Ο.Ε. - 3ο χλμ Αμαλιάδας- Σαβαλίων, 27200, Αμαλιάδα, Ελλάδα +30 2622038020  info@confectis.com - www.confectis.com